top of page

Nyfikenstrut
En föreläsningsserie med fokus på kollektivt lärande

I den här föreläsningsserien bjuder vi in dig som vill lära dig mer om hundars beteende. Vi tänker att alla har något att tillföra i det här ämnet och vi ser oss inte som ägare till rätt svar. Vi är själva nyfikenstrutar och anser att lärande sker tillsammans med andra. Under många år har vi arbetat med problemhundar, beskrivit och testlett hundar i standardiserade beskrivningar, varit ägare till hundar som tolkar omgivningen annorlunda än vi hade tänkt. I den här föreläsningsserien ser vi oss mer som samtalsledare och vår förhoppning är att den ska leda till att man börjar se på beteende som något dynamiskt och föränderligt beroende på vilken situation och vilka förutsättningar hunden har.

Strukturen är följande:

  • Vi har en inledande föreläsning med tydliggörande av begrepp, beteendedefinitioner, skillnaden mellan att beskriva och tolka beteende.

  • Vi ser på filmklipp som vi sedan har som diskussionsunderlag. Filmklipp från er som deltar mottages tacksamt och skickas till oss i förväg.

  • Vi avslutar kvällen med en sammanfattning och ni som deltagit får en skriftlig reflektion mailade till er i efterhand.

Varmt välkomna till våra diskussionsföreläsningar med lärande i fokus.

// Ingela & Berith

arg hund.jpg
meeting-gb7c5e3ee1_1920.jpg

Nyfikenstrut- beskriv, tolka och förstå den arga hunden

 

I vår föreläsningsserie Nyfikenstrut undersöker vi, tillsammans med er, olika delar i hundars beteende. Hunden lever i människans miljö och har under hundratals år lärt sig/anpassat sig till vår miljö. Vi använder hundar som hjälpmedel till vårt eget syfte ex, polishundar, narkotikahundar, servicehundar av olika slag och pedagoghundar.

Hundens beteende är ett spännande ämne som hela tiden behöver uppdateras oavsett om du arbetar professionellt med hund eller har hund som en familjemedlem.

Under den här diskussionsföreläsningen har alla som deltar en viktig funktion. 

  • Aggression och offensiva strategier

  • Hundars beteende i testsituationer

  • Stress och dess påverkan på beteende

  • Beteende och rasskillnader

  • Filmer som utgångspunkt för diskussioner

  • Kollektivt lärande

Har du ett filmklipp på din hund i en situation som du vill att vi tar upp för diskussion under kvällen, skicka den till oss.

 

När: Onsdag 26/10 18:30-21

Var: Work for fun, Blädinge

Kostnad: 149 kr/deltagare inkl. fika

Föreläsare & samtalsledare: Ingela & Berith

bottom of page