top of page

Distanskurser

Här hittar du vårt utbud av kortare och längre distansutbildningar. Gemensamt för alla är att du kan delta oavsett vilken del av landet du bor. Vi har en lärplattform där du tar del av texter, filmer föreläsningar mm. Många av våra distanskurser har även en sluten Facebookgrupp kopplad till sig. Lärträffar via zoom, bollplanksträffar samt enskild handledning är  återkommande inslag i våra utbildningar. Ansvarig för våra distanskurser är Ingela Wik, hundpsykolog och specialpedagog med inriktning människa och hund.

Aktuellt

Distanskurser öppna för anmälan.

bottom of page